Välkommen till Insjöns Villaförening i Saltsjö-Boo Nacka

DAGS FÖR KRÄFTFISKE

Kräftfisket kommer äga rum fredag 16 augusti från kl 17.00. Burar ska vara upptagna före kl 9.00 lördag 17 augusti.
Se mer information i separat utskick som har delats ut till alla medlemmar. Fiske är endast tillåtet för medlemmar i Villaföreningen. Kontroll på plats kan ske vid fisket.

LILLEBOLOPPET 2019

Det populära Lilleboloppet för alla barn planeras genomföras söndagen den 8 september. Vi beräknar att starta kl 11.00 och håller på ca 1-2 timmar. Maila anmälan om ålder och namn, samt adress till styrelsen@insjonytt.se. Alla barn i området är välkomna! 


Årsavgift för 2019

Medlemsavgift bör vara betald vid deltagande i Villaföreningens aktiviteter.

Swischa till 1233749926, eller PG 50988-5  Avgift 200 kr. Ange namn, adress och även mailadress