Välkommen till Insjöns Villaförening i Saltsjö-Boo Nacka

ÅRSMÖTE 2020 - Insjöns Villaförening

Tisdag 31 mars kl 19.30 hålls det årsmöte i Velamsunds gamla vandrarhems lokaler (Naturskolan). Vi bjuder på fika!

Motioner skickas till styrelsen@insjonytt.se
Dagordning finns under fliken Dokument - Insjönytt.

Välkomna!


Årsavgift för 2020 - Dags att betala

Medlemsavgift bör vara betald vid deltagande i Villaföreningens aktiviteter som kräftfiske o midsommar.

Swischa till 1233749926, eller PG 50988-5  Avgift 200 kr.              Ange namn, adress och även mailadress