FÖRENINGEN

Föreningen söker fler eldsjälar!

Vi behöver fler som kan engagera sig i vår förening med aktiviteter som Insjöloppet, Midsommarfirande och Kräftfiske. Maila intresse till styrelsen@insjonytt.se.

Årsavgiften är 200 kr/år. PG 509 88 - 5. Skriv namn + fastighetsbeteckning vid inbet.

STYRELSEN

Ordförande:    Mari Rudolfsson  08-747 99 99, 070-866 11 49

styrelsen@insjonytt.se

Vice Ord:          Patrik Krafft

Kassör:               Krister Samuelsson 08-747 96 56

Sekreterare:   Mathias Thomasson

Ledamot:             Nicoline Lindgren 

Ledamot:      Fredrik Gillberg
Suppleant:  Magnus Rosenstråle

Suppleant:          Ulrika Sörensen

Revisor:     Fredrik Arvas

BRYGGSEKTIONEN

Bryggsektionens Bankgiro:  257-7583

Kontaktperson:            Peter Berg    (ansv kölistor och platser)

brygga@insjonytt.se

Kassör:                             Åke Larsson  08-7445086, 0705-917703

ake.larsson@tyrens.se

Ansv Fiskarvägen:      Peter Wikström  08-570 33 424, 0733-445564

wikstrom_peter@yahoo.se

Ansv Näsvägen:          Åke Larsson  08-7445086, 0705-917703

Ansv Lillebo:                 Mats Nylander  08-7479650, 070-7645618